مشاوره تلفنی
لوله پلی اتیلن ارس آبشار

قیمت لوله پلی اتیلن ارس آبشار

قیمت لوله پلی اتیلن ارس آبشار پلاستیک

بروز رسانی شده در تاریخ 1401/06/25 جهت دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید با فروشگاه تماس بگیرید 09128921192

لوله های ارس ابشار از سایز 16 الی 200  تولید میشود. لوله های 12 متری به صورت سفارشی تولید میشوند.

قیمت لوله های شاخه ای

  چهار بار چهار بار شش بار شش بار  ده بار  شانزده بار
سایز لوله PE100 PE80 PE100 PE80 PE100 PE100
لوله 50              13,776           15,072           18,000           21,744           31,968
لوله 63              19,152           23,712           27,840           34,608           50,400
لوله 75              26,448           32,400           39,744           48,960           70,560
لوله 90              37,968           46,944           56,640           70,080         101,760
لوله 110              56,160           68,640           84,960         104,160         150,720
لوله 125              72,480           88,320         108,960         132,480         195,840
لوله 160            96,000          116,160         145,920         178,560         216,960         320,160
لوله 200          146,400          184,320         225,120         277,440         338,400         499,200
لوله 250          231,840          284,160         350,400         428,640         528,000         777,600
لوله 315          360,960          449,760         556,800         201,600         835,200      1,228,800
لوله 400          580,800          724,800         892,800      1,099,200      1,344,000      1,982,400

قیمت لوله کلافی ارس آبشار

  شش بار  ده بار  شانزده بار
سایز لوله PE80 PE100 PE100
لوله 20 0 5136 5616
لوله 25 0 6912 8208
لوله 32 0 9600 13056
لوله 40 11472 14160 20640
لوله 50 18000 21744 31968
لوله 63 27840 34608 50400
لوله 75 39744 48960 70560
لوله 90 56640 70080 101760
لوله 110 84960 104160 150720
لوله 125 108960 132480 195840
لوله 160 178560 216960 320160
لوله 200 277440 338400 499200
لوله 250 428640 528000 777600
لوله 315 201600 835200 1228800
لوله 400 1099200 1344000 1982400

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *