مشاوره تلفنی

تماس با پارسیان پلیمر

من و مجموعه میدانیم (صحبتی خودمانی ) خریدارها متفاوت هستند و همه قابل احترام. شخصی تلفنی تماس برقرار میکنه و دنبال خواسته های خودشه . و اینطور نیاز به خریدش رو نشون میده
شخصی هم هست راحته که به صورت نوشتار داخل هر وسیله ایی ارتباطی ارتباط برقرار کنه و سوال و جواب کنه قیمت بپرسه موجودی و هر سوال دیگه ایی .

شخصی هم نیاز داره قیمت رو ببینه و تصمیم به خرید بگیره

ما تمامی این ارتباطات رو تامین میکنیم و همه مشتریها برای بنده و همکاران عزیز هستند