مشاوره تلفنی
الکتروفیوژن

الکتروفیوژن اتصالات پلی اتیلن گازی

اتصالات الکتروفیوژن پلی اتیلن الکتروفیوژن، از انواع اتصالاتی است که در خطوط لوله انتقال گاز و خطوط آبرسانی قابل استفاده است. در اتصالات الکتروفیوژن کوپلر پلی اتیلن روش حرارت دهی در…اطلاعات بیشترالکتروفیوژن اتصالات پلی اتیلن گازی