مشاوره تلفنی
مقالات آموزشی

فیلتر دیسکی و اجزای مختلف آن

فیلترهای دیسکی از جمله فیلترهای پروژه‌های‌ آبیاری هستند که طرفداران بیشتری دارند. فیلترها دارای دیسک‌های مخصوصی هستند  آب را تصفیه می‌کند. فیلتر دیسکی آبیاری : فیلتر دیسکی ، نسبت به…اطلاعات بیشترفیلتر دیسکی و اجزای مختلف آن