مشاوره تلفنی
اتصالات پلی اتیلن, اتصالات پیچی پلی اتیلن

طریقه بستن رابط لوله پلی اتیلن

طریقه بستن رابط لوله پلی اتیلن به این صورت هستش که =ابتدا باید محل بریدگی را به صورت کامل صاف نمایدد. سپس قسمت های مختلف اتصالات پیچی را جدا کرده…اطلاعات بیشترطریقه بستن رابط لوله پلی اتیلن