مشاوره تلفنی

فیلتر

فیلتر دیسکی

 برای فیلتر کردن آب از مواد بیولوژیکی و ذرات معلق در آبیاری قطره ای مورد استفاده قرار میگیرد.

در نسل جدید این محصول جهت افزایش سطح فیلتراسیون و عملکرد مطلوب تر در زمان شستشو،دیسک ها با فرم ویژه ای طراحی شده اند،به صورتی که در هر دو سطح دارای شیار های شعاعی و به صورت قیفی می باشند.یعنی از سطح دیسک به سمت داخل آن قطر آنها کاهش می یابد.

فیلتر های مینی یا کوچک دارای اجزایی کوچکتر از فیلتر های متوسط بوده و دارای قیمت ارزان تر نیز میباشد.

این نوع فیلتر ها دارای ظرفیتی کمتر از فیلتر های دیسکی کوتاه و بلند و توری هستند ولی با این وجود در بسیاری از طرح های کوچک آبیاری و باغ های شخصی به دلیل قیمت مناسب و نصب راحت و وزن کم مورد استفاده قرار میگیرد.

حداکثر ظرفیت عبور آب در فیلتر های 2اینچ مینی یا کوچک معمولا بین 5 تا 6 لیتر در ثانیه میباشد.

این محصول در سه سایز مینی و کوتاه و بلند تولید میشود.