انبار لوله

انبار لوله پارسیان پلیمر یکی از بزرگترین انبار های شادآباد میباشد

DSC_0014
DSC_0016
DSC_0017
DSC_0018