اتصالات پیچی

پارسیان پلیمر

اتصالات پیچی

اتصال نر

اتصال نر

این اتصال از نوع پیچی میباشد،برای اتصال لوله به شیرآلات و اتصالات رزوه دار مادر مورد استفاده قرار میگیرد.

این اتصال کاربرد راحتی دارد و به هممین دلیل مورد استفاده قرار میگیرد.

اتصال ماده

اتصال ماده

از این اتصال برای اتصال یک طرف به لوله و یک طرف رزوه مورد استفاده میگردد.

از این اتصالات معمولا در زمین های کشاورزی و برای جلوگیری از اتصالات جوشی استفاده میگردد.

زانو مساوی

زانو مساوی

این زانو برای انحراف دادن به لوله استفاده میشود

و به دلیل آسوده بودن بیشتر از این اتصال پیچی استفاده میگردد

زانو های پیچی از سایز ۲۰تا۱۲۵تولید میشود.

سه راه مساوی

سه راه مساوی

سه راه مساوی پلی اتیلن برای انشعاب گیری لوله استفاده میشود.

این سه راه از سایز ۲۰ تا ۱۱۰ تولید میشود و به عنوان تغییر دهنده مسیر هم استفاده میشود.

اتصال فلنچ دار

اتصال فلنچ دارپیچی

اتصال فلنچ دار از یکسر به لوله پلی اتیلن وصل شده و از طرف دیگر با استفاده از پیچ و مهره به رینگ و فلنچ یا اتصالات چدنی متصل میشود.

آب بندی این اتصال از سمت لوله به کمک اورینگ پلاستیکی و از سمت دیگر با واشر لاستیکی صورت میگیرد.