اتصالات فاضلابی

پارسیان پلیمر

اتصلات فاضلابی

زانو فاضلابی

زانو فاضلابی ۴۵ درجه

از این زانو برای تغییر مسیر لوله ها استفاده میشود و در اکثر اوقات هم در شبکه های فاضلابی استفاده میشود،این اتصال به وسیله بات فیوژن به لوله وصل میشود.از این اتصال علاوه برا فاضلاب در بخش کشاورزی و تاسیسات خانگی استفاده میشود.این نوع اتصال از اتصالات پیچی به صرفه تر و ارزان تر است.

سرا تبدیل

سراه تبدیل فاضلابی ۴۵ درجه

اتصال سراهی جهت انشعاب گیری روی خط استفاده میشود،فشار قابل تحمل این اتصال ۴ اتمسفر میباشد.

سایز های تولیدی این اتصال به شرح زیر میباشد:۵۰،۶۳،۷۵،۹۰،۱۱۰،۱۲۵،۱۶۰میلیمتر میباشد.

این اتصال در مقابل،فشار،شکست و ترک خوردگی بسیار ایمن و مقاوم است.

دریچه بازدید

دریچه بازدید

این دریچه برای لوله کشی در ساختمان استفاده میشود و در لوله نصب میشود تا در هنگام گرفتگی لوله بدون در آوردن لوله آن را تمیز کرد.

موفه بلند فاضلابی

موفه بلند

برای جلوگیری از خارج شدن سیستم فاضلاب خانگی که در اثر انبساط و انقباض،نشست های ساختمانی یا تکان های ناشی از زلزله که باعث از بین رفتن خطوط فاضلاب خانگی میشود ازاین قطعه استفاده میشود.

این اتصال از نوع اتصالات جوشی با فشار ۴ بار میباشد