اتصالات الکتروفیوژن

اتصالات الکتروفیوژن

کوپلر الکترو

کوپلر الکتروفیوژن

فروشگاه پارسیان پلیمر نمایندگی اتصالات الکتروفیوژن با برند Q-Fusin است.

نوعی اتصال پیشرفته است که برای اتصال لوله های پلی اتیلن استفاده میشود،این اتصال با المنتهایی که داخلش وجود دارد جوش بسیار مستحکمی میخورد.

در صنعت گاز و آب بسیار استفاده میشود.

زانو الکترو

زانو الکتروفیوژن

فروشگاه پارسیان پلیمر نمایندگی اتصالات الکتروفیوژن با برند Q-Fusin است.

زانو الکتروفیوژن با زوایا ۴۵ و ۹۰ درجه در سایز های متنوع از ۲۰ تا ۱۶۰ عرضه میگردد.

سایز ۱۲۵ و ۱۶۰ به صورت کوپلر جدا تولید میگردد.

نوعی اتصال پیشرفته است که برای اتصال لوله های پلی اتیلن استفاده میشود،این اتصال با المنتهایی که داخلش وجود دارد جوش بسیار مستحکمی میخورد.

در صنعت گاز و آب بسیار استفاده میشود.